Blog

Skytesporten og blink

Når skytesporten startet er vanskelig å vite. Så lenge man har hatt kuler og krutt har man trent skyting. Skyting er noe som har fascinert mennesker i det sivile og i det militære. Folk bruker skytevåpen til jakt og til ikke jaktrelatert skyting. Norge består av ca. 5 millioner mennesker og det er 1.3 millioner private skytevåpen i Norge.

Det tradisjonelle synet på skyting var mye mer enn kun pistolskyting eller geværskyting. Mennesker har hatt våpen av forskjellige slag siden tidenes morgen. Våpen ble primært brukt til jakt i starten deretter krigføring. Med andre ord, mennesker bruker våpen til å drepe dyr og drepe mennesker. Våpen kommer i mange fasonger. Man har øks, pil og bue, pistol, forskjellige typer gevær, armbrøst, osv. Mange av disse klassiske våpnene fra gammelt av har liten verdi i dag med tanke på krigføring eller militær bruk, men er bevart for deres historiske verdi. Det arrangeres fortsatt konkurransen hvor klassiske våpen fortsatt brukes. OL er et godt eksempel på en slik verdensomspennende konkurranse som tilrettelegger for klassiske våpen. Utøvere stiller til OL med pistol, gevær, pil og bue, osv. Da man ikke konkurrerer med å skyte på hverandre, må man skyte på noe. Det er her skyteskivene kommer inn i bildet.

Skyteskiver blir brukt til å måle hvor presise man er til å skyte sitt våpen. Når man stiller til OL skyter man på skyteskiver. Skyteskivene varierer etter våpen.

Skytesporten er delt inn i forskjellige grener. En slik gren er baneskyting med pistol, som er et samlebegrep for forskjellige type pistolskyting. En type pistol er hurtigpistol, som egentlig er et samlebegrep for luftpistoler, standardpistoler, grovpistoler, silhuettpistoler og andre type pistoler. Banene er ofte korte, fra 10 to 50 meter. Den klassiske pistoløvelsen er 50 meter pistol på blink. Her har ikke mye forandret seg de siste 100 til 150 årene.

Mange holder også på med baneskyting med rifle. Det samme gjelder her med at begrepet er et samlebegrep for forskjellige øvelser, som miniatyrskyting og forskjellige baneskytinger fra 10 meters luftrifle til 300 meter på blink.

Skyting er også organisert i andre former. En type er benkeskyting hvor man sitter og våpenet sitter fast. Det er enda finere presisjonsskyting enn andre typer skyting. Norge har flere foreninger som organiserer buesporten. Man kan også drive skyting på skiver på veldig kort tid. Her gjelder det å skyte så raskt som mulig, men samtidig så nøyaktig som mulig. Da jakt er motivasjonen for mange når man finsliper skyteferdighetene sine, er elgbaneskyting populært. Da skyter man på en bevegelig skive som ser ut som en elg. Det er om å gjøre og treffe der hvor skiven merkes blinken, som er på det mest dødelige område av elgen.

Skyting er en sport, og en overlevelesmekaniske i krig og fred. Skyting på blink er den mest fredfulle.

Related Posts

You may like these post too

Finansiering av skytesport

En litt annerledes gave til kvinnen

Byene langs Mjøsa

Legg skytingen inn i cyberspace

dot-blog